Edustamani suuntaus on kognitiivinen käyttäytymisterapia

Kognitiivisen käyttäytymisterapian tehokkuus on todettu sadoissa tieteellisissä tutkimuksissa.

Olen vaativan erityistason psykoterapeutti jolla on Valviran ja Kelan pätevyydet. Teen yksilö -ja ryhmäpsykoterapiaa sekä yksilötyönohjauksia.

Aloitan terapian kattavalla ongelma-analyysin teolla jonka pohjalta teemme asiakkaan kanssa yhteistyössä hoitosuunnitelman ja tavoitteet.

Terapian tavoitteena on parantaa asiakkaan taitoja itsehallinnassa ja -hoidossa. Kiinnitän huomiota asiakkaan toimintatapoihin, ajattelutapaan ja tunteiden säätelyyn.

Käytän paljon kirjallista materiaalia istuntojen tukena ja runkona. Myös kotitehtävät kuuluvat terapiaan oman voinnin ja olosuhteiden niin salliessa.

Käytän myös hyväksymis-ja omistautumisterapiaa (HOT) joka on osa kognitiivista käyttäytymisterapiaa ja auttaa kehittämään psykologista joustavuutta. Se tarkoittaa kykyä toimia omien arvojen mukaan vaikka kohtaakin epämiellyttäviä ajatuksia ja tunteita. Työkirjana toimii: Vapaudu mielesi vallasta ja ala elää.

Oma mielenkiintoni kohdistuu työuupuneiden, ahdistuneisuuden sekä masennuksen hoitoon. Minua kiinnostaa erityisesti haitallinen kiltteys jota saattaa esiintyä työsuhteissa, parisuhteissa ja sosiaalisissa suhteissa ja joka on johtanut uupumustilaan

Tähän olen kehittänyt oman työkirjan “Irti haitallisesta kiltteydestä”

Voit tutustua kirjaani osoitteessa www.liiankiltti.fi

Et tarvitse lähetettä vastaanotolle ja autan sinua mielelläni Kela-hakemuksen täytössä. Kela-hakemusta varten tarvitset B-lausunnon joko omalta lääkäriltäsi, opiskelijaterveydenhuollosta tai työterveyshuollosta. Ennen terapian aloittamista sinulla on oltava takana kolmen kuukauden hoitosuhde esim. psykiatrisella poliklinikalla.

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää terapiapalveluistani